Styrelse 2020


Sven Svedermark, ordförande                   
Pia Kjellerstedt, vice ordförande           Riksteatern Jönköpings län                                 
Annica Gustafson, kassör                         Sarabello
Per Beverin                                                       Akademibokhandeln
Madeleine Bobin Lindqvist                      Fabriken
Klas Friberg
Mats Isaksson                                                   Einar Nilssons Järnhandel
Eva Jonsson                                                        Önska
Stefan Skotte                                                     El Duderino
Ann-Charlotte Svensson Malm              Klippcenter
Carl-Johan Ullström                                     Optiker Ullström