Styrelse 2018


Sven Svedermark, ordförande                    Lawinett Mode
Marie Frödén, vice ordförande                                            
Rickard Andersson                                            Smycka Guld
Per Beverin                                                            Akademibokhandeln
Madeleine Bobin Lindqvist                           Fabriken
Klas Friberg
Annika Gustafsson                                            Sarabello                                             
Mats Isaksson                                                       Einar Nilssons Järnhandel
Pia Kjellerstedt                                                     Spira
Carl-Johan Ullström                                          Optiker Ullström