Varför ska du vara med i Jönköping Handel?


 Förvaltningsverksamhet
Jönköping Handel  förvaltar ett kapital. Styrelsen har utsett en förvaltningsgrupp som tillsammans med placeringsinstitut förvaltar dessa medel. Verksamheten bedrivs i särskilt bolag med namnet KPMF Service AB. Merparten av denna avkastning ska komma handeln tillgodo. 

 Shoppingkortet
Du som medlem kan ta emot Jönköping Handels populära Shoppingkort som betalningsmedel i Din butik. 
Detta är en medlemsförmån som är helt kostnadsfri.

 
 
Årsmöte
Vi har årsmöte på våren då vi också har någon form av information om ett aktuellt ämne.

Kansli
Vårt kontor är beläget mitt i centrum i Destinationen, med adress Södra Strandgatan 13.
Administratör Ulla Agelii Johansson ulla@kpmf.se  telefon:  036-16 68 92    mail :  info@kpmf.se    
Shoppingkortsansvarig Evelin Agelii  telefon: 072-452 25 15  mail: evelin@shoppingkortet.com


Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 500 kr/år och är uppdelad i två delar. Årsavgift 50 kr och
serviceavgift 450 kr (+ moms) för ytterligare filialer tillkommer serviceavgift 450 kr (+ moms) /filial.